เมืองแห่งสายน้ำ

now browsing by tag

 
 

เวนิส อิตาลี

เวนิส หรือ เวเนเซีย เป็นชื่อของเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรไม่หนาแน่นมากนักแต่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นิยมและเป็นเมืองที่สำคัญของแห่งหนึ่งของอิตาลี เวนิสเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เนื่องจากเมืองประกอบด้วยลำคลองที่ล้อมรอบเมืองซึ่งเป็นเส้นทางแห่งสายน้ำ ที่มีการใช้เส้นทางน้ำเดินทาง สัญจรไป-มาภายในเมือง นอกจากนี้แล้วเมืองยังมีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามและโดดเด่นมาก

เวนิสถูกสร้างขึ้นโดยเชื่อมเกาะเล็กๆจากแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันซึ่งตั้งอยู่บนทะเลสาบเวนิเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก เวนิสจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ลี้ภัยจากทางเหนือซึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณริมทะเลสาบน้ำเค็มโดยมีการสร้างเป็นหมู่เกาะเพื่อป้องกันของโจมตีจากศัตรู เวนิสได้รับการพัฒนาเรื่อยๆมา ในช่วงปี 1381 เวนิสได้ต่อสู้ทางการค้ามายาวนานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจากการปกครองของอิตาลีในตอนนั้น ต่อมาในศตวรรษที่ 15 มีการรวบรวมและตั้งการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งเวนิสได้รับการตั้งให้เป็นสาธารณรัฐเวนิส เมืองเวนิสประสบกับการต่อสู้และสงครามแย่งชิงดินแดนมาตลอดกว่าสามทศวรรษจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เมืองเวนิสเป็นเมืองที่มีลำคลองเป็นจำนวนมากและในปี 1966 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่รอบเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งกระทบต่ออาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมของเมืองเป็นจำนวนมาก