เมืองที่สำคัญ

now browsing by tag

 
 

กรุงโรม

โรม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงต้นของคริสตศักราชอีกด้วย โรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีมายาวนาน รวมถึงยังเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรมเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นกว่า 2.5 ล้านคน นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอยู่โดยรอบกว่า 5 ล้านคน นับว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่และประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้โรมยังเป็นที่ตั้งของนครวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

กรุงโรมจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเรียกว่าเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ แม้ว่าโรมจะก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีแล้ว แต่หลักฐานทางโบราณคดีเผยว่าพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่มานานกว่า 14,000 ปีแล้ว ซึ่งโรมมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมมากที่สุดของโลกจากการที่เห็นโบราณสถานเช่น โคลอสเซียม, รูปปั้นต่างๆ รวมถึง หลังจากสิ้นสุดอาณาจักรโรมัน กรุงโรมก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง สถาปัตยกรรมฟาสซิสต์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นจะเห็นว่าโรมประกอบด้วยน้ำพุกว่าพันแห่งซึ่งสมัยก่อนมีการสร้างเพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำและการอุปโภค บริโภคของชาวเมือง นอกจากนี้โรมยังมีสุสานใต้ดินหลายแห่งในเมือง ซึ่งเป็นสุสานที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันโรมเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าล้านคนเดินทางเข้าไปชมเมือง

เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่น บนเกาะฮกไกโด และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของฮกไกโดและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นไม่นานแม้ว่าจะมีการบุกเบิกมานับตั้งแต่ปี 1857 แล้วและนับว่าเป็นเมืองใหม่ของญี่ปุ่นที่เติบโตด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม ที่รวดเร็วที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งเมืองมีประชากรประมาณ 1.5 – 2 ล้านคน เมืองซัปโปโร เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีเทศกาลหิมะระดับโลกที่มีการแข่งขันสร้างปฏิมากรรมปั้นหิมะระดับโลก ซัปโปโรสร้างขึ้นในช่วงยุคต้นของยุคเมจิ โดยมีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโดขึ้นมา ซึ่งซัปโปโรถูกเลือกให้เป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาของเกาะฮกไกโด จากคำแนะนำของทางการสหรัฐอเมริกา

ซัปโปโรนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมีอากาศที่เย็นตลอดปี และระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะมีหิมะปกคลุมภายในเมือง ซึ่งพื้นที่ของซัปโปโรนั้นล้อมรอบด้วยเทือกเขา นอกจากเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเทศกาลหิมะแล้ว เมืองนี้ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของราเมงและร้ายบะหมี่ญี่ปุ่นที่มีต้นตำรับจากเมืองนี้ แม้ว่าซัปโปโรจะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ แต่เมืองนี้ก็ได้ก่อตั้งมานานแล้วในปี 1866 หรือในช่วงปลายยุคเอโดะ ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเท่านั้น ต่อมาทางการญี่ปุ่นได้มีการขุดคลองผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 1870 ทางรัฐบาลสหรัฐได้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเกาะฮกไกโดในที่สุด

นครนิวยอร์ก นครที่ไม่เคยหลับใหล

นครนิวยอร์ก เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง นครนิวยอร์กหรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า นิวยอร์กซิตี้ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวยอร์ก ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งอีสโคตส์ นครนิวยอร์กจัดว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีพื้นที่ประมาณ 34,490 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรหนาแน่ที่สุดในประเทศด้วย นิวยอร์กถูกจัดว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในประเทศโดยตึกระฟ้าถือกำเนิดมากว่า 150 ปีนับตั้งแต่เมืองนี้ถือกำเนิดซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตึกระฟ้ามายาวนานแล้ว นิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากต่อสหรัฐอเมริกา เมืองนิวยอร์กมีพื้นที่กว้างมากและเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆของสหรัฐ เนื่องจากมีการวางระบบการคมนาคมของเมืองที่กว้างมากที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆของเมืองได้ทั่วถึง รวมถึงเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านตลอดทั้งกลางวัน – กลางคืน จนทำให้ได้รับขนานนามว่าเป็น นครที่ไม่เคยหลับใหล นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญของประเทศอย่าง เทพีเสรีภาพ, ไทม์สแควร์, สะพานที่เก่าแก่, ท่าเรือที่เก่าแก่ เป็นต้น

นิวยอร์กถูกค้นพบโดยชาวดัชต์ ในปี 1624 และเป็นคนกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานที่เมืองแห่งนี้ ต่อมาเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แห่งนี้มากขึ้นโดยในสมัยนั้นใช้ชื่อเมืองว่า นิวอัมสเตอร์ดัม ต่อมาในปี 1664 พื้นที่ของเมืองถูกชาวอังกฤษยึดครองและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น นิวยอร์ก ซึ่งและช่วงปี 1800 – 1900 นั้นนิวยอร์กเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นจุดเทียบท่าของเรือเดินสมุทร และท่าเทียบของเรือเหาะ ปัจจุบันนิวยอร์กกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต้อนรับผู้มาเยือนนับล้านคนต่อปี