เมืองทั่วโลก

now browsing by tag

 
 

ลอสแองจิลลิส เมืองแห่งความบันเทิง

ลอสแองจิลลิส หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า แอล.เอ เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตและเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 รองจากนครนิวยอร์ก ลอสแองจิลลิส อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้โดยห่างจาก ซานฟรานซิสโก 250 กิโลเมตร ลอสแองจิลลิสเป็นเมืองที่จัดว่าเมืองที่รวบรวมทั้งความบันเทิง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างกว้างขวางมากและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองของความบันเทิงและวงการภาพยนตร์ระดับโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า Hollywood ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้แล้ว ลอสแองจิลลิสเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของสหรัฐฝั่งตะวันตกซึ่งมีประชากรอาศัยในเขตเมืองราว 4 ล้านคน และรอบบริเวณชานเมืองราว 18 ล้านคน ซึ่งรวมๆแล้วลอสแองจิลลิสเป็นเมืองที่มีประชากรสูงถึง 25 ล้านคนเลยทีเดียว แม้ว่าลอสแองจิลลิสจะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นแต่เมืองนั้นได้วางผังเมืองต่างๆได้อย่างดีมากซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น ย่านธุรกิจจะประกอบด้วยกลุ่มตึกระฟ้าในเขตนั้นและย่านชานเมืองเป็นเขตของบ้านและอาคารที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น

ลอสแองจิลลิส ถูกก่อตั้งเป็นเมืองในปี 1850 ซึ่งในตอนนั้นมีประชากรไม่ถึง 2 พันคน เนื่องจากพื้นที่ของเมืองเป็นพื้นที่เขตอบอุ่นสบายและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และติดกับชายทะเล ทำให้เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นจนถึงปัจจุบันลอสแองจิลลิสขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วมากจนเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) และมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย (USC)

ฮ่องกง เมืองเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยฮ่องกงนั้นเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชนจีน ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเอง มีลักษณะเป็นหมู่เกาะล้อมรอบด้วยฝั่งทะเลจีนใต้ ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเมืองท่าทะเลธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากกว่าพื้นที่ของเมืองซึ่งมีขนาด 1,104 ตารางกิโลเมตร โดยประชากรราว 94 % มีเชื้อสายจีน ซึ่งชาวฮ่องกงส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกวางตุ้งซึ่งมาจากที่ประชาชนมณฆลกวางตุ้งของจีนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเกาะฮ่องกงส่วนใหญ่อพยพจากสงครามในระบอบคอมมิวนิสต์จีนในปี 1930 ฮ่องกงเป็นเมืองที่ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่จำนวน 3 เกาะได้แก่ เกาลูน, ฮ่องกง และเขตดินแดนใหม่

ฮ่องกงถือว่าเป็นเมืองท่าชายทะเลที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการสร้างตึกระฟ้า, อาคารบ้านเรือน จำนวนมากจนปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างเร็วแล้วยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ชาวฮ่องกงใช้ชื่ออังกฤษตามด้วยแซ้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษในปี 1898 ซึ่งเดิมทีพื้นที่ของเกาะฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน ซึ่งสหาราชอาณาจักรได้ครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นเวลาถึง 99 ปี ซึ่งในปี 1997 สหราชอาณาจักรได้ทำพิธีมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีน ซึ่งต่อมาได้มีการเจรจาเรื่องของการครอบครอง ซึ่งเกาะฮ่องกงได้อยู่ในฐานะ เขตปกครองตนเอง เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางจีน โดยมีการปกครองเป็น 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยเป็นการปกครองตนเองในแบบอิสระ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2590

นครโตเกียว

เมืองโตเกียว หรือ มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งเมืองจากเมืองเกียวโต เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างประมาณ 13,572 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ สองเท่า เมืองโตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออก บนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศอีกด้วยโดยมีประชากรสูงถึง 35 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองโตเกียวนอกจากเป็นเมืองที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งภายในเมืองประกอบด้วยพระราชวังหลวงและสถานที่สำคัญมากมาย

เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่เดิมพื้นที่ของโตเกียวนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้น ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1457 เริ่มมีการเข้ามาของเหล่าโชกุนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านและเริ่มขยายอาณาเขตในบริเวณดังกล่าว รวมถึงมีการสร้างปราสาทเอโดะขึ้นมา และในช่วงยุคเอโดะพื้นที่ของเมืองได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรถึง 1 – 2 ล้านคน จนได้รับการตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนเมือง เกียวโต ในที่สุด เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่ขยายโครงสร้างของระบบคมนาคมอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการสร้างตึกระฟ้าต่างๆอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันเมืองโตเกียวกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม โครงข่ายของรถไฟที่เข้าถึงสถานที่ต่างๆของเมือง จนถึงขั้นขยายพื้นที่ออกจากทะเลโดยการถมดินเพื่อขยายและสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น อนาคตคาดว่าเมืองโตเกียวจะขยายพื้นที่กินพื้นที่ออกนอกชายฝั่งอีกมาก