ญี่ปุ่น

now browsing by tag

 
 

เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่น บนเกาะฮกไกโด และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของฮกไกโดและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นไม่นานแม้ว่าจะมีการบุกเบิกมานับตั้งแต่ปี 1857 แล้วและนับว่าเป็นเมืองใหม่ของญี่ปุ่นที่เติบโตด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม ที่รวดเร็วที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งเมืองมีประชากรประมาณ 1.5 – 2 ล้านคน เมืองซัปโปโร เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีเทศกาลหิมะระดับโลกที่มีการแข่งขันสร้างปฏิมากรรมปั้นหิมะระดับโลก ซัปโปโรสร้างขึ้นในช่วงยุคต้นของยุคเมจิ โดยมีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโดขึ้นมา ซึ่งซัปโปโรถูกเลือกให้เป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาของเกาะฮกไกโด จากคำแนะนำของทางการสหรัฐอเมริกา

ซัปโปโรนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมีอากาศที่เย็นตลอดปี และระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะมีหิมะปกคลุมภายในเมือง ซึ่งพื้นที่ของซัปโปโรนั้นล้อมรอบด้วยเทือกเขา นอกจากเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเทศกาลหิมะแล้ว เมืองนี้ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของราเมงและร้ายบะหมี่ญี่ปุ่นที่มีต้นตำรับจากเมืองนี้ แม้ว่าซัปโปโรจะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ แต่เมืองนี้ก็ได้ก่อตั้งมานานแล้วในปี 1866 หรือในช่วงปลายยุคเอโดะ ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเท่านั้น ต่อมาทางการญี่ปุ่นได้มีการขุดคลองผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 1870 ทางรัฐบาลสหรัฐได้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเกาะฮกไกโดในที่สุด