September, 2017

now browsing by month

 

ลอสแองจิลลิส เมืองแห่งความบันเทิง

ลอสแองจิลลิส หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า แอล.เอ เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตและเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 รองจากนครนิวยอร์ก ลอสแองจิลลิส อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้โดยห่างจาก ซานฟรานซิสโก 250 กิโลเมตร ลอสแองจิลลิสเป็นเมืองที่จัดว่าเมืองที่รวบรวมทั้งความบันเทิง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อย่างกว้างขวางมากและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองของความบันเทิงและวงการภาพยนตร์ระดับโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า Hollywood ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้แล้ว ลอสแองจิลลิสเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของสหรัฐฝั่งตะวันตกซึ่งมีประชากรอาศัยในเขตเมืองราว 4 ล้านคน และรอบบริเวณชานเมืองราว 18 ล้านคน ซึ่งรวมๆแล้วลอสแองจิลลิสเป็นเมืองที่มีประชากรสูงถึง 25 ล้านคนเลยทีเดียว แม้ว่าลอสแองจิลลิสจะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นแต่เมืองนั้นได้วางผังเมืองต่างๆได้อย่างดีมากซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น ย่านธุรกิจจะประกอบด้วยกลุ่มตึกระฟ้าในเขตนั้นและย่านชานเมืองเป็นเขตของบ้านและอาคารที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น

ลอสแองจิลลิส ถูกก่อตั้งเป็นเมืองในปี 1850 ซึ่งในตอนนั้นมีประชากรไม่ถึง 2 พันคน เนื่องจากพื้นที่ของเมืองเป็นพื้นที่เขตอบอุ่นสบายและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และติดกับชายทะเล ทำให้เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นจนถึงปัจจุบันลอสแองจิลลิสขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วมากจนเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) และมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย (USC)

ซานฟรานซิสโก

ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองท่าชายทะเลอีกแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซานฟรานซิสโก อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่นเดียวกับ เมืองลอสแองจิลลิส, ซานดิเอโก เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ ซานฟรานซิสโกเป็นรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองแห่งแสงทอง หรือ เมืองแห่งทอง ซึ่งมีทัศนียภาพและภูมิประเทศที่โดดเด่นรวมถึงสถานที่ต่างๆของเมือง ซานฟรานซิสโกเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 1776 สันนิฐานว่าเป็นชาวสเปน ซึ่งจากชื่อของเมืองที่ผิดเพี้ยนมาจากชื่อเดิมของเมืองว่า เซนต์ฟรานซิส ต่อมาในช่วงปี 1848 ซานฟรานซิสโก เริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้คนเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นช่วงตื่นทอง จากการที่มีการขุดค้นพบทองในพื้นที่ของเมือง ทำให้ประชากรและการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซานฟรานซิสโกมีภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีสถานที่สำคัญของเมืองเช่น สะพานโกลเด้นเกต, คุกอัลคาทราซ, รถรางซานฟรานซิสโก Pier 39, รวมถึงมีทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ

ซานฟรานซิสโกตั้งอยู่ใกล้กับเขตแนวรอยเลื่อนใหญ่ซึ่งมักเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง โดยในปี 1906 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงส่งผลให้เมืองถูกเพลิงเผาพลาญเสียหายจำนวนมาก และในปี 1989 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.9 ทำให้เกิดความเสียอย่างหนักซึ่งในตอนนั้นเป็นวันที่แข่งขันอเมริกาฟุตรอบชิงชนะเลิศพอดี แม้ว่าซานฟรานซิสโกจะประสบกับแผ่นดินไหว ทว่าเมืองก็ฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

กรุงโรม

โรม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงต้นของคริสตศักราชอีกด้วย โรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีมายาวนาน รวมถึงยังเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรมเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นกว่า 2.5 ล้านคน นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอยู่โดยรอบกว่า 5 ล้านคน นับว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่และประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้โรมยังเป็นที่ตั้งของนครวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

กรุงโรมจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเรียกว่าเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ แม้ว่าโรมจะก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีแล้ว แต่หลักฐานทางโบราณคดีเผยว่าพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่มานานกว่า 14,000 ปีแล้ว ซึ่งโรมมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมมากที่สุดของโลกจากการที่เห็นโบราณสถานเช่น โคลอสเซียม, รูปปั้นต่างๆ รวมถึง หลังจากสิ้นสุดอาณาจักรโรมัน กรุงโรมก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง สถาปัตยกรรมฟาสซิสต์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นจะเห็นว่าโรมประกอบด้วยน้ำพุกว่าพันแห่งซึ่งสมัยก่อนมีการสร้างเพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำและการอุปโภค บริโภคของชาวเมือง นอกจากนี้โรมยังมีสุสานใต้ดินหลายแห่งในเมือง ซึ่งเป็นสุสานที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันโรมเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าล้านคนเดินทางเข้าไปชมเมือง

เวนิส อิตาลี

เวนิส หรือ เวเนเซีย เป็นชื่อของเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรไม่หนาแน่นมากนักแต่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นิยมและเป็นเมืองที่สำคัญของแห่งหนึ่งของอิตาลี เวนิสเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เนื่องจากเมืองประกอบด้วยลำคลองที่ล้อมรอบเมืองซึ่งเป็นเส้นทางแห่งสายน้ำ ที่มีการใช้เส้นทางน้ำเดินทาง สัญจรไป-มาภายในเมือง นอกจากนี้แล้วเมืองยังมีสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามและโดดเด่นมาก

เวนิสถูกสร้างขึ้นโดยเชื่อมเกาะเล็กๆจากแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันซึ่งตั้งอยู่บนทะเลสาบเวนิเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก เวนิสจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ลี้ภัยจากทางเหนือซึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณริมทะเลสาบน้ำเค็มโดยมีการสร้างเป็นหมู่เกาะเพื่อป้องกันของโจมตีจากศัตรู เวนิสได้รับการพัฒนาเรื่อยๆมา ในช่วงปี 1381 เวนิสได้ต่อสู้ทางการค้ามายาวนานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจากการปกครองของอิตาลีในตอนนั้น ต่อมาในศตวรรษที่ 15 มีการรวบรวมและตั้งการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งเวนิสได้รับการตั้งให้เป็นสาธารณรัฐเวนิส เมืองเวนิสประสบกับการต่อสู้และสงครามแย่งชิงดินแดนมาตลอดกว่าสามทศวรรษจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เมืองเวนิสเป็นเมืองที่มีลำคลองเป็นจำนวนมากและในปี 1966 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่รอบเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งกระทบต่ออาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมของเมืองเป็นจำนวนมาก

 

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ หรือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางภาคเหนือของไทย เมืองเชียงใหม่จัดว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 157 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจังหวัด เมืองเชียงใหม่จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งนิยมเดินทางมาเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเมืองมากมาย เมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพ ซึ่งเมืองมีการสร้างบ้านเรือน, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโด, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย รวมถึงเส้นทางการคมนาคมที่เจริญก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นๆของไทย ซึ่งในอนาคตนั้นจะมีการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งทำให้เชียงใหม่เริ่มมีผู้คนจากจังหวัดอื่นเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กันมากขึ้น ตัวเมืองเชียงใหม่นั้นตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาอย่างดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยสุเทพ และขุนช่างเคี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวโดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 15 – 13 องศา และจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนโดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 29 – 37 องศา เชียงใหม่ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ซึ่งในช่วงหน้าร้อนมักจะประสบการควันจากไฟป่า ซึ่งทั้งนี้เชียงใหม่ก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกาล นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีสถานที่สำคัญและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, กำแพงเมือง, ไนท์บาร์ซ่า, ห้างสรรพสินค้า, สนามบินนานาชาติ, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง เป็นต้น

เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของญี่ปุ่น บนเกาะฮกไกโด และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของฮกไกโดและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นไม่นานแม้ว่าจะมีการบุกเบิกมานับตั้งแต่ปี 1857 แล้วและนับว่าเป็นเมืองใหม่ของญี่ปุ่นที่เติบโตด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม ที่รวดเร็วที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งเมืองมีประชากรประมาณ 1.5 – 2 ล้านคน เมืองซัปโปโร เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีเทศกาลหิมะระดับโลกที่มีการแข่งขันสร้างปฏิมากรรมปั้นหิมะระดับโลก ซัปโปโรสร้างขึ้นในช่วงยุคต้นของยุคเมจิ โดยมีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโดขึ้นมา ซึ่งซัปโปโรถูกเลือกให้เป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาของเกาะฮกไกโด จากคำแนะนำของทางการสหรัฐอเมริกา

ซัปโปโรนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมีอากาศที่เย็นตลอดปี และระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะมีหิมะปกคลุมภายในเมือง ซึ่งพื้นที่ของซัปโปโรนั้นล้อมรอบด้วยเทือกเขา นอกจากเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเทศกาลหิมะแล้ว เมืองนี้ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของราเมงและร้ายบะหมี่ญี่ปุ่นที่มีต้นตำรับจากเมืองนี้ แม้ว่าซัปโปโรจะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ แต่เมืองนี้ก็ได้ก่อตั้งมานานแล้วในปี 1866 หรือในช่วงปลายยุคเอโดะ ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเท่านั้น ต่อมาทางการญี่ปุ่นได้มีการขุดคลองผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 1870 ทางรัฐบาลสหรัฐได้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเกาะฮกไกโดในที่สุด

ฮ่องกง เมืองเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยฮ่องกงนั้นเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชนจีน ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเอง มีลักษณะเป็นหมู่เกาะล้อมรอบด้วยฝั่งทะเลจีนใต้ ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเมืองท่าทะเลธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากกว่าพื้นที่ของเมืองซึ่งมีขนาด 1,104 ตารางกิโลเมตร โดยประชากรราว 94 % มีเชื้อสายจีน ซึ่งชาวฮ่องกงส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกวางตุ้งซึ่งมาจากที่ประชาชนมณฆลกวางตุ้งของจีนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเกาะฮ่องกงส่วนใหญ่อพยพจากสงครามในระบอบคอมมิวนิสต์จีนในปี 1930 ฮ่องกงเป็นเมืองที่ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่จำนวน 3 เกาะได้แก่ เกาลูน, ฮ่องกง และเขตดินแดนใหม่

ฮ่องกงถือว่าเป็นเมืองท่าชายทะเลที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการสร้างตึกระฟ้า, อาคารบ้านเรือน จำนวนมากจนปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างเร็วแล้วยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ชาวฮ่องกงใช้ชื่ออังกฤษตามด้วยแซ้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษในปี 1898 ซึ่งเดิมทีพื้นที่ของเกาะฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน ซึ่งสหาราชอาณาจักรได้ครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นเวลาถึง 99 ปี ซึ่งในปี 1997 สหราชอาณาจักรได้ทำพิธีมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีน ซึ่งต่อมาได้มีการเจรจาเรื่องของการครอบครอง ซึ่งเกาะฮ่องกงได้อยู่ในฐานะ เขตปกครองตนเอง เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางจีน โดยมีการปกครองเป็น 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยเป็นการปกครองตนเองในแบบอิสระ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2590

กรุงเทพมหานคร นครที่กำลังเติบโต

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดและเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ระบบการสื่อสาร การขนส่ง และการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทำให้คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมากขึ้น กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำสำคัญอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและตั้งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยอีกด้วย ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจัดว่าเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งในปี 2016 มีตึกระฟ้ามากกว่า 200 แห่ง และมีตึกมหานคร ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของไทย ซึ่งในปี 2020 – 2028 คาดว่ากรุงเทพจะมีตึกระฟ้าที่สูงกว่า 300 เมตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่บันทึกว่าเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกด้วย

กรุงเทพมหานครนั้นถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในตอนนั้นยังใช้ชื่อเมืองว่า “บางกอก” เป็นจุดที่มีเรือสำเภา เรือค้าขายเดินทางผ่านเพื่อใช้เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยา และเป็นหน้าด่านที่ค่อยเก็บภาษีจากเรือค้าขายต่างๆที่เดินทางผ่าน ในสมัยนั้นจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีเริ่มมีการค้าขายและการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือสมัยรัชกาลที่ 1 ราวปี พ.ศ. 2323 ได้มีการสร้างเมืองบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่า ฝั่งพระนคร และได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองว่า “อมรรัตนโกสินทร์” และได้ตั้งชื่อว่า จังหวัดพระนคร ซึ่งตอนนั้นถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอีกฝั่งชื่อว่า จังหวัดธนบุรี ภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” จนปัจจุบัน

นครโตเกียว

เมืองโตเกียว หรือ มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งเมืองจากเมืองเกียวโต เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างประมาณ 13,572 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ สองเท่า เมืองโตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออก บนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศอีกด้วยโดยมีประชากรสูงถึง 35 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองโตเกียวนอกจากเป็นเมืองที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งภายในเมืองประกอบด้วยพระราชวังหลวงและสถานที่สำคัญมากมาย

เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่เดิมพื้นที่ของโตเกียวนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้น ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1457 เริ่มมีการเข้ามาของเหล่าโชกุนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านและเริ่มขยายอาณาเขตในบริเวณดังกล่าว รวมถึงมีการสร้างปราสาทเอโดะขึ้นมา และในช่วงยุคเอโดะพื้นที่ของเมืองได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรถึง 1 – 2 ล้านคน จนได้รับการตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนเมือง เกียวโต ในที่สุด เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่ขยายโครงสร้างของระบบคมนาคมอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการสร้างตึกระฟ้าต่างๆอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันเมืองโตเกียวกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม โครงข่ายของรถไฟที่เข้าถึงสถานที่ต่างๆของเมือง จนถึงขั้นขยายพื้นที่ออกจากทะเลโดยการถมดินเพื่อขยายและสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น อนาคตคาดว่าเมืองโตเกียวจะขยายพื้นที่กินพื้นที่ออกนอกชายฝั่งอีกมาก

 

นครนิวยอร์ก นครที่ไม่เคยหลับใหล

นครนิวยอร์ก เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง นครนิวยอร์กหรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า นิวยอร์กซิตี้ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวยอร์ก ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งอีสโคตส์ นครนิวยอร์กจัดว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีพื้นที่ประมาณ 34,490 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรหนาแน่ที่สุดในประเทศด้วย นิวยอร์กถูกจัดว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดในประเทศโดยตึกระฟ้าถือกำเนิดมากว่า 150 ปีนับตั้งแต่เมืองนี้ถือกำเนิดซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตึกระฟ้ามายาวนานแล้ว นิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากต่อสหรัฐอเมริกา เมืองนิวยอร์กมีพื้นที่กว้างมากและเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆของสหรัฐ เนื่องจากมีการวางระบบการคมนาคมของเมืองที่กว้างมากที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆของเมืองได้ทั่วถึง รวมถึงเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านตลอดทั้งกลางวัน – กลางคืน จนทำให้ได้รับขนานนามว่าเป็น นครที่ไม่เคยหลับใหล นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญของประเทศอย่าง เทพีเสรีภาพ, ไทม์สแควร์, สะพานที่เก่าแก่, ท่าเรือที่เก่าแก่ เป็นต้น

นิวยอร์กถูกค้นพบโดยชาวดัชต์ ในปี 1624 และเป็นคนกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานที่เมืองแห่งนี้ ต่อมาเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แห่งนี้มากขึ้นโดยในสมัยนั้นใช้ชื่อเมืองว่า นิวอัมสเตอร์ดัม ต่อมาในปี 1664 พื้นที่ของเมืองถูกชาวอังกฤษยึดครองและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น นิวยอร์ก ซึ่งและช่วงปี 1800 – 1900 นั้นนิวยอร์กเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นจุดเทียบท่าของเรือเดินสมุทร และท่าเทียบของเรือเหาะ ปัจจุบันนิวยอร์กกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต้อนรับผู้มาเยือนนับล้านคนต่อปี