เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ หรือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางภาคเหนือของไทย เมืองเชียงใหม่จัดว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 157 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจังหวัด เมืองเชียงใหม่จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งนิยมเดินทางมาเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเมืองมากมาย เมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพ ซึ่งเมืองมีการสร้างบ้านเรือน, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโด, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย รวมถึงเส้นทางการคมนาคมที่เจริญก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นๆของไทย ซึ่งในอนาคตนั้นจะมีการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งทำให้เชียงใหม่เริ่มมีผู้คนจากจังหวัดอื่นเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กันมากขึ้น ตัวเมืองเชียงใหม่นั้นตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาอย่างดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยสุเทพ และขุนช่างเคี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวโดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 15 – 13 องศา และจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนโดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 29 – 37 องศา เชียงใหม่ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ซึ่งในช่วงหน้าร้อนมักจะประสบการควันจากไฟป่า ซึ่งทั้งนี้เชียงใหม่ก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเกือบทุกฤดูกาล นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีสถานที่สำคัญและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, กำแพงเมือง, ไนท์บาร์ซ่า, ห้างสรรพสินค้า, สนามบินนานาชาติ, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง เป็นต้น